Tehdy Dnes

V době komunistické totality dochází k omezení základního lidského práva – práva na vzdělání. Nadané děti se ocitají díky kádrovým posudkům svých rodičů na učilištích, naopak spousta manuálně zručných jedinců postupuje na vysokých školách. Lidé se tak ve většině neuplatňují podle svého umu, dovedností a přání, ale jsou předurčeni přizpůsobit se požadavkům doby. Vše je důkladně promyšlené a předem naplánované. Inteligence režim ohrožuje, proto je držena co nejvíce zkrátka.

Nejpočetnější skupinou jsou lidé se základním vzděláním a středoškolským vzděláním bez maturity.

Vysokoškolsky vzdělaných lidí je podle statistik dnes dva a půlkrát více, než tomu tak bylo před rokem 1989.

Vysoké školy v české republice

23   1989

36   2001

66   2006

71   2014

Učitelé musejí být prověření, po dosažení pedagogického vzdělání dostávali zpravidla umístěnku.

V ČR běží kvalifikační projekty, které slouží ke vzdělání pedagogických pracovníků. I běžní občané mají možnost neustálého vzdělávání v zájmových kurzech, veřejných přednáškách, univerzitách třetího věku či v rámci rekvalifikačních kurzů.

Všechny vysoké školy jsou státní, tudíž podléhají režimu. Do výuky proniká socialistická ideologie. Sníženou známku z chování může dostat žák i z politických důvodů.

V České republice je podle údajů ČSÚ na 70 vysokých škol, které krom výuky čistě pro své studenty nabízejí i přednášky pro veřejnost. Mezi nimi se po vzoru amerického školství etablovaly soukromé střední a vysoké školy, mezi nimi se dnes objevuje řada prestižních.

Existuje zde omezená možnost vzdělávat se v cizích jazycích. Povinná je však ruština, v případě maturity i zkouška z tohoto jazyka.

Studenti mají dnes možnost vzdělávat se v cizině. Oblíbenou záštitou studijního výjezdu je program Erasmus, dále rozličné formy zahraničních stáží.

Učební pomůcky jsou málo dostupné, pokud byly, omezovaly se ve většině na mapy a tabulky. Chybí názornost, předmět se redukuje čistě na výklad.

Žáci a studenti mají oproti době před rokem 1989 větší škálu možností, co se čerpání informací týče, například internet. Také jsou jim nabízeny různorodé didaktické pomůcky a interaktivní možnosti výuky.

Středobod školního dění byla hlavně nástěnka, na které se objevovaly především různá politická hesla. V 70. a 80. letech 20. století byla v Československu dominantní Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže, do které děti vstupovaly pod přísahou.

Dnes mohou rodiče svým ratolestem dopřát řadu volnočasových aktivit vzhledem k jejich věku a zaměření, a to i mimoškolně.

Zde si postupně naklikej jednu či více fotografií členů rodiny či přátel. My je potom vložíme do animáku, kde si zahrajou hlavní role.