Tehdy Dnes

Tvůrčí inteligenci se snažil režim využít pro její většinové levicové smýšlení. V umění se pak uplatňovala metoda socialistického realismu, která nebyla ničím jiným, než politickou, morální a estetickou výchovou, která měla u člověka formovat příslušnost k dělnické třídě. Rozhlas a televizní vysílání mají plnit podobný cíl, proto se ocitají pod přísnou cenzurou. Vyhraněný postoj vlády v podstatě nabízí umělcům čtyři možnosti: svou tvorbu skrývat, přizpůsobit se, záměrně jít proti režimu, či emigrovat.

Jen od roku 1948 do roku 1960 zmizelo z knihoven na 11 000 závadných titulů.

Meziročně stoupá počet nových nakladatelů. Čtenářské oblibě se těší zahraniční literatura.

státní nakladatelské domy

50   1989

2700   2014

Cenzura fotografií v tisku často spočívala v retušování nepohodlných osob.

Stále je třeba prosazovat svobodu slova. Dnes však převládá snaha tisku o co nejvěrohodnější zachycení událostí, už jen díky mediální konkurenci.

Československý rozhlas vysílá z Prahy a Bratislavy. Svobodná Evropa se snaží proniknout „železnou oponou“ a je soustavně rušena.

S pádem režimu se vytváří prostředí pro vznik nových, i soukromých stanic a programů.

Kinematografie je omezena státním monopolem v oblasti výroby i distribuce filmů. Trezorové filmy není možné nikde zhlédnout.

Původní filmy od nás či ze zahraničí, můžeme nakupovat bez omezení doma přes internet.

Hudba podléhá přísným pravidlům. Dostat do ČSSR nahrávky zakázaných kapel se povede jen malé hrstce lidí. Hudebníci jsou nuceni dostavit se na povinné přehrávky.

Díky zadání názvu písně do vyhledávače můžeme okamžitě poslouchat hudbu z celého světa.

Zakázaní výtvarníci „vystavují“ své umění ve svých bytech, a to pouze malé skupině přátel. Umělecký výraz plně podléhá směrnicím tvorby socialistickému realismu. Častým námětem byl život rolníků, dělnická tematika a podobně.

Výtvarné umění se stává odrazem společnosti. Nová doba nabízí neskýtané grafické možnosti a pestrou paletu témat.

Zde si postupně naklikej jednu či více fotografií členů rodiny či přátel. My je potom vložíme do animáku, kde si zahrajou hlavní role.