Tehdy Dnes

Ihned po nástupu režimu dochází k socializaci průmyslu. Již v květnu roku 1948 jsou přijaty znárodňovací zákony. Čtvrt milionu soukromých hospodářství zaniká pod správou kolektivního zemědělství. Pozornost se podle sovětského vzoru obrací k průmyslu a těžbě. Důležitou složkou se stává těžba uranu, ke které se využívalo nesvobodné pracovní síly.

Udržet si status průmyslové velmoci jde cestou výroby podle sovětského vzoru a investic do zbrojního průmyslu. Nízká modernizace do budoucna zajistí, že výrobky z ČSSR nejsou schopny konkurovat zbytku světa.

Napravují se škody v zemědělství i v průmyslovém sektoru. Do Česka vstupují zahraniční investoři. Vzniká mnoho domácích značek prvotřídní kvality.

Každý občan má díky režimu zajištěné zaměstnání. Stačilo však vyslovení nesouhlasu, aby vedlo k ukončení stávající kariéry, při těžších proviněních k nástupu do pracovních táborů.

Pracovní zodpovědnost je na každém z nás, uplatňujeme se podle svých schopností a míst na pracovním trhu. Je dokonce doporučeno po pěti letech měnit stávající místo – zvyšuje to flexibilnost trhu a jeho konkurenceschopnost.

Neexistuje svobodné podnikání. Uplatňuje se pronásledování a likvidace soukromého sektoru a kolektivizace. Nepracovat je trestné.

Můžeme podnikat jako fyzická osoba na živnostenský list, vykonávat uměleckou činnost, pracovat externě nebo dokonce nepracovat vůbec. Pracovní program si lze vybudovat na míru z více dílčích prací.

Průměrná délka života v socialistickém Československu je oproti té v západních zemích kratší, a to o téměř čtyři roky života.

Od roku 1989 klesá kojenecká i novorozenecká úmrtnost. Žijeme o 5,5 roku déle.

Průměrná délka života

71,4 roků   1989

76,9 roků   2014

Řada míst je štědře dotovaná, peníze chybí v jiných sektorech. Náklady za jídlo v roce 1989 tvořily ještě 34 % z celkového vydání domácnosti.

O celých 10 % klesly náklady za stravování, které dnes můžeme investovat jinde, zejména do služeb a dalších výdajů, netýkajících se základních potřeb.

Cena potravin a nápojů

33,9%   1989

23,4%   2014

Neexistuje všestrannost. Výstavba podléhá stejnému mustru. Na mnoho druhů zboží existují pořadníky. Československo se opakovaně potýká s nedostatkem potřebného zboží.

Věci základní potřeby jsou v obchodech běžně dostupné v mnoha variantách zboží. Také bydlení si člověk může zařídit podle svého vkusu a dle svých finančních možností.

Zde si postupně naklikej jednu či více fotografií členů rodiny či přátel. My je potom vložíme do animáku, kde si zahrajou hlavní role.