Dnes?Kdysi?

Slavíme svobodu společně

Jaké změny přinesl život po listopadu 1989? Zásadní. Žijeme déle, cestujeme, technika pokročila, zlepšil se i stav životního prostředí. Existuje svoboda slova, máme k dispozici neomezené množství informací. Pojďme se podrobněji podívat na výhody života ve 21. století:

Kultura pod dohledem

Do tvorby umělců zasahuje cenzura. Mnoho z nich nesmí veřejně publikovat či vystupovat, někteří vytrvávají v emigraci. Umění je poplatné režimu, vnikají seznamy závadných děl.

Kultura pod dohledem

Ani dnes není jednoduché prosadit se na poli umění. Umělci mají však oproti těm za socialismu obrovskou výhodu – mají právo svobody projevu, v jejich tvorbě neexistují téměř žádná tabu.

Střežené hranice

Lidé, aby vůbec mohli vycestovat, potřebovali k výjezdu do nesocialistických zemí devizové přísliby a výjezdní doložku.

Střežené hranice

Dostaneme se prakticky kamkoliv. Na letní dovolenou vyrážíme nejčastěji k moři, oblíbenou destinací zimních sportů se stala lyžařská centra v Alpách.

Zdevastované životní prostředí

Emise kysličníku siřičitého, které zničily tisíce hektarů lesa, či devastace krajiny hnědouhelnými doly – všechny tyto problémy mají původ v socialistickém hospodaření.

Zdevastované životní prostředí

Ihned po roce 1990 se začala realizovat řada ekologických projektů. Lidé se sami začínají této problematice věnovat ve svém nejbližším okolí, obyvatelům měst a vesnic jsou k dispozici kontejnery na třídění odpadu.

Krátkozraké hospodaření

Spousta z nás má dojem, že za socialismu byly velmi nízké ceny, především potravin. Když se však podíváme na přepočet podle výše příjmů, zjistíme, že česká rodina utrácela více za jídlo před rokem 1989 než nyní.

Krátkozraké hospodaření

České domácnosti už nemusí značnou část svého příjmu investovat do nákupu potravin. Za ušetřené peníze si mohou dopřát více komfortu v rámci služeb, nebo je investovat do vybavení domácnosti, které je dnes daleko za hranicemi předrevolučních možností.

Omezené vzdělání

Přijetí na školu nezáviselo ani tak na výsledku přijímaček, ovlivnil ji spíše kádrový posudek vaší rodiny.

Omezené vzdělání

Dnes existuje v České republice na 70 vysokých škol, které nabízejí veřejné přednášky, vzdělávání pro cizince, či výměnné pobyty a stáže v zahraničí.

Zde si postupně naklikej jednu či více fotografií členů rodiny či přátel. My je potom vložíme do animáku, kde si zahrajou hlavní role.